Par Skaņu mākslas fondu

Nodibinājums „Skaņu mākslas fonds” ir uzsācis darbu 2013.gada oktobrī. 
Skaņu mākslas fonda mērķis ir popularizēt latviešu komponistu mūziku; atbalstīt jaunos mūziķus, viņu apmācības un profesionālo izaugsmi; atbalstīt jaunrades procesu mūzikā un bagātināt sabiedrības intelektuālo dzīvi; veicināt aktīvu privātā sektora līdzdalību mūzikas dzīves organizēšanā un kultūras mantojuma saglabāšanā; sekmēt sadarbību starp dažādām mūzikas un mākslas institūcijām Latvijā un pasaulē. 

Aktuālākā informācija atrodama šeit.