Konkurss jaunajiem komponistiem

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas jauno un topošo komponistu interesi par pūšaminstrumentu orķestra un ansambļu skanējuma iespējām, attīstīt jauno un topošo autoru prasmes sacerēt mūziku pūšaminstrumentu sastāviem.
     ● Konkurss notiek 2021. gadā:

līdz 30.09.2021. - konkursantu darbu iesūtīšana;

līdz 31.10.2021. rezultātu paziņošana pēc žūrijas vērtējuma;

novembris 2021. – prēmiju izmaksa.

● Konkursā aicināti piedalīties Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti bakalauri, maģistri un doktoranti turpmāk saukti Konkursa dalībnieki.

● Konkursa dalībniekiem ir jārada jauni, 5 līdz 12 minūtes ilgi skaņdarbi mūziķu sastāvam, kas nav lielāks par šo: 4 flautas (ar iekļautu 1 piccolo pēc izvēles), 2 obojas (ar iekļautu angļu ragu pēc izvēles), 4 klarnetes (ar iekļautu basklarneti pēc izvēles), 2 fagoti, 4 mežragi, 4 trompetes, 3 tromboni, 1 tuba, 1 kontrabass, 4 perkusionisti; bet pēc brīvas izvēles no minēto mūziķu klāsta - nav mazāks par 10 mūziķiem kopskaitā.

 Jaunradīto darbu iesniegšana:

- līdz 2021. gada 30. septembrim Konkursa dalībnieki nosūta uz e-pastu skanumakslasfonds@gmail.com:

a) skaņdarba partitūru pdf formātā ar norādītu skanējuma metrāžu;

b) visas atsevišķu mūziķu partijas pdf formātā tā, lai skaņdarbs varētu tiks nekavējoši atskaņots;

c) Konkursa dalībnieka radošo biogrāfiju.

- Visiem konkursā iesniegtajiem materiāliem jābūt datorsalikumā, skaidri un nepārprotami saskatāmiem, izdrukājamiem un vērtējamiem.

- Pēc konkursa iesniegtie materiāli tiek nodoti Orķestra Rīga rīcībā un glabājas Orķestra Rīga nošu bibliotēkā.

● Žūrija vērtē jaunradītos skaņdarbus pēc iesūtītajām partitūrām.

● Visi iesniegtie jaunradītie skaņdarbi tiek atskaņoti Orķestra Rīga mēģinājumā, veicot audio ierakstu mācību procesa nodrošināšanai Konkursa dalībniekiem, nekomerciāliem mērķiem.

● Konkursu vērtē žūrija, kuras sastāvā ir nodibinājuma “Skaņu mākslas fonds, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Orķestra “Rīga deleģētie pārstāvji.

● Ja kāda Konkursa dalībnieka iesniegtie materiāli neatbilst konkursa nolikuma prasībām, žūrija ir tiesīga neatļaut Konkursa dalībniekam piedalīties konkursā.   ● Žūrijas vērtējums ir neapstrīdams, tas tiek noformēts rakstiski un visi žūrijas locekļi paraksta lēmuma protokolu.

●  Konkursa balvu fonds ir EUR 900 (deviņi simti eiro).

 Žūrijas komisija un konkursa rīkotāji nosaka balvu fonda sadalījumu. 

 Orķestris Rīga no iesūtītajiem jaunradītajiem skaņdarbiem atlasa repertuāru 2021./2022. gada koncertsezonai. 

● Vienu vai vairākus vislabākos Konkursa dalībniekus Orķestris Rīga uzaicina sacerēt skaņdarbus lielam pūtēju koncertorķestrim, par šī pasūtījuma apmaksas noteikumiem savstarpēji vienojoties.

Konkursa mākslinieciskais vadītājs Valdis Butāns. Konkursa direktore Ilona Breģe.